Български English
Обадете се на: 0700 15 157

Кампании

Кампания

 

Организатор на кампанията и официални правила: Онлайн кампанията “Куул Сървисиз ЕООД” за кратко по-долу наречена Кампанията, се организира от Куул Сървисиз ЕООД, ЕИК 201177094, за кратко по-долу наречено Организатор на кампанията или Организаторът. Участниците в кампанията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на кампанията, наречени за кратко Официални правила на кампанията.
Продължителност на кампанията: Кампанията стартира на 17.03.2023 г. с краен срок 16.04.2023 г. и обхваща територията на град София (Населените места в община София).
Описание на подаръците: На 18.04.2023 г. ще бъде даден като подарък (едно, еднократно) "Двустранно измиване на дограми и прозорци" за територията на град София(Община).


Наградата ще бъде изтеглена на случаен принцип сред всички участвали за периода на кампанията и отговорили на всички условия в играта.

Наградата се получава с доставка за сметка на КУУЛ СЪРВИСИЗ ЕООД.

Победителят има срок от 7 дни от уведомлението да потвърди чрез лично съобщение в профила във фейсбук страницата ни, че приема подаръка, и да предостави данни за контакти адрес за посещение на почистването.

Механизъм на кампанията: За да участват в играта, участниците трябва да изпълнят следното условие:
1) Да харесат и последват страницата на Cool Services -
https://www.facebook.com/profile.php?id=100088401488596

2) Дасподелят публикацията публично

3) Да отбележат поне един свой приятел в коментар под публикацията

Наградата МОЖЕ да се преотстъпи на трети лица при изрично разпореждане от победителя.


Право на участие: Кампанията е валидна за всички физически лица над 18-годишна възраст към момента на участие, живеещи на територията на Република България. В кампанията нямат право да участват служителите на КУУЛ СЪРВИСИЗ ЕООД. и техните роднини, както и служители на агенции и партньори на компанията.


Отсъствие на парични алтернативи: Не се допуска размяна на наградата срещу пари и други изгоди.
Прекратяване на играта: Организаторът има неотменимо право да прекрати кампанията по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка 1, в случай на форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.
Публичност: С участието в тази кампания участниците разбират и се съгласяват, че в случай, че вземат своята награда, техните имена и снимка/и както и те самите, биха могли да бъдат използвани в аудио, печатни и видео материали от Организатора, като не се дължи заплащане от негова страна. Допълнително, участниците се съгласяват Организаторът или оторизирани от него лица да комуникират с тях посредством телефонни разговори, имейл и SMS съобщения по време на играта и за период от три месеца след края й. Достъпът до личните данни ще служи за установяване на контакт с участника. Участникът носи персонална отговорност за верността на предоставените данни по време на кампанията. Тази кампания по никакъв начин не e спонсорирана, одобрена, управлявана, или свързана с Фейсбук/Meta. Личната информация, която предоставяте се предоставя на администраторите на страницата, а не на Фейсбук / Meta. Предоставената от Вас информация ще бъде използвана единствено за целите на кампанията и няма да бъде предоставяна на трети лица.
Официални правила: Настоящите Официални правила ще бъдат достъпни на Интернет адрес:
https://www.cool-services.bg/giveaway-1 за периода на валидност на кампанията.

 

Участвайки в тази кампания, участниците приемат да се ангажират с тези официални правила и да ги спазват.
Настоящите правила влизат в сила от 17.03.2023 г.

 

Форма за обратна връзка

Имате въпрос? Свържете се с нас:
Изпрати